English
  Dự án đầu tư xây dựng bến số 2 thuộc cảng Vũng Áng giai đoạn II

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST