English
  Đầu tư XD mở rộng Nhà máy nước Vật Cách – Công bố thông tin lần 2 ( giai đoạn Chuyển tiếp)

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST