English
  Đường 235 (Cao Lộc- Pác Sắn), huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Gói thầu số 4 (giai đoạn chuyển tiếp)

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST