English
  Dự án thoát nước vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST