English
  Dự án thoát nước vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải -Tiểu dự án Đồng Hới

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST