English
  Dự án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST