English
  Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long (WB5)

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST