English
  Công khai thông tin dự án - Công khai thông tin Dự án thí điểm - Chuyển tiếp
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long (WB5) - Gói thầu NH53-2 - Công bố thông tin lần 1
1. Tên dự án : Dự án phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng sông Cửu Long
2. Quyết định đầu tư số : 741/QĐ-BGTVT
3. Địa điểm xây dựng : Tại 14 tỉnh: (Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trì Vinh, Hậu Giang, Kien Giang, Bạc Liêu, Thành phố HCM, Thành phố Cần Thơ).
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long (WB5) - Gói thầu NH53-2 - Công bố thông tin lần 2

1. Tên dự án : Dự án phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng sông Cửu Long
2. Quyết định đầu tư số : 741/QĐ-BGTVT
3. Địa điểm xây dựng : Tại 14 tỉnh: (Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trì Vinh, Hậu Giang, Kien Giang, Bạc Liêu, Thành phố HCM, Thành phố Cần Thơ).

Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án giao thông nông thôn 3 - Tiểu dự án Đường 235B (Bản Loỏng- Khánh Khê) huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn chuyển tiếp)
1. Tên tiểu dự án: Đường 235B (Bản Loỏng- Khánh Khê) huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
3. Tổ chức thực hiện :
- Chủ đầu tư : Bộ giao thông vận tải
- Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA6 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam.
- Thực hiện dự án tại địa phương: Ban Quản lý dự án giao thông, Sở giao thông vận tải Lạng Sơn.
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án giao thông nông thôn 3 - Tiểu dự án Đường Vân Thủy - Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn chuyển tiếp)
1. Tên tiểu dự án: Đường Vân Thủy - Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Vân Thuỷ, xã Chiến Thắng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
3. Tổ chức thực hiện:
- Chủ đầu tư : Bộ giao thông vận tải
- Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA6 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam.
- Thực hiện dự án tại địa phương: Ban Quản lý dự án giao thông, Sở giao thông vận tải Lạng Sơn.
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án giao thông nông thôn 3 - Đường 235 (Cao Lộc- Pác Sắn), huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Gói thầu số 4 (giai đoạn chuyển tiếp)
1. Tên tiểu dự án: Đường 235 (Cao Lộc- Pác Sắn), huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cao Lộc; các xã: Hợp Thành, Hoà Cư, Hải Yến, Cao Lâu thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
3. Tổ chức thực hiện:
- Chủ đầu tư : Bộ giao thông vận tải
- Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA6 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam.
- Thực hiện dự án tại địa phương: Ban Quản lý dự án giao thông, Sở giao thông vận tải Lạng Sơn.
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án giao thông nông thôn 3 - Đường 235 (Cao Lộc- Pác Sắn), huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Gói thầu số 4 (công bố thông tin lần 2)
1. Tên dự án: Đường 235 (Cao Lộc- Pác Sắn), huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
2. Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.
3. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA6- Tổng Cục đường bộ Việt Nam.
4. Thực hiện dự án tại địa phương: Ban Quản lý dự án giao thông, Sở giao thông vận tải Lạng Sơn.
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án giao thông nông thôn 3 - Đường 235 (Cao Lộc- Pác Sắn), huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Gói thầu số 5 (giai đoạn chuyển tiếp)

1. Tên dự án: Đường 235 (Cao Lộc- Pác Sắn), huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
2. Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.
3. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA6- Tổng Cục đường bộ Việt Nam.
4. Thực hiện dự án tại địa phương: Ban Quản lý dự án giao thông, Sở giao thông vận tải Lạng Sơn.


 

Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án giao thông nông thôn 3 - Gói thầu số 1
1. Tên dự án: Dự án Đường Đèo Nhông – Mỹ Thọ thuộc Dự án giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định. (MS: RT3-04-02).
2. Phạm vi dự án : Dự án được thực hiện tại 33 tỉnh miền Bắc và Trung Việt Nam.
3. Tổ chức thực hiện :
- Chủ đầu tư : Bộ giao thông vận tải
- Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA6 và Ban quản lý dự án giao thông tại các tỉnh có dự án.
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án giao thông nông thôn 3 - Gói thầu số 5

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường 235 (Cao Lộc-Pắc Sắn), huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
2. Phạm vi dự án : Dự án được thực hiện tại 33 tỉnh miền Bắc và Trung Việt Nam
3. Tổ chức thực hiện :
- Chủ đầu tư : Bộ giao thông vận tải
- Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA6 và Ban quản lý dự án giao thông tại các tỉnh có dự án.

Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Thi công giai đoạn 1
1. Tên dự án: Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1).
2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
3. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Thi công giai đoạn 1 - công bố thông tin lần 2
1. Tên dự án: Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)
2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
3. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
4. Tổ chức lập dự án: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI)
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Thi công xây dựng công trình gói thầu số 1
1. Tên dự án : Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
2. Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 3415/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2007.
3. Địa điểm xây dựng:
Thành phố Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án đầu tư xây dựng bến số 2 thuộc cảng Vũng Áng giai đoạn II - Gói thấu số 1-- Công bố thông tin lần 1
1. Tên dự án : Dự án Đầu tư, xây dựng Bến số 2 thuộc dự án cảng Vũng Áng, giai đoạn II.
2. Địa điểm xây dựng : Xã Kỳ Lợi- huyện Kỳ Anh- tỉnh Hà Tĩnh.
3. Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án 85- Bộ Giao Thông Vận Tải.
4. Nguồn vốn : Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn khác.
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Hoàng Mai và thị trấn Cầu Giát, tỉnh Nghệ An - Công bố thông tin lần 1
1. Tên dự án : Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Hoàng Mai và thị trấn Cầu Giát, tỉnh Nghệ An
2. Quyết định phê duyệt : Số 3306/QĐ-BGTVT
3. Phạm vi dự án : Tỉnh Nghệ An
Chi tiết thông tin công khai
 

Dự án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp - Gói thầu số 1- Công bố thông tin lần 1
1. Tên dự án : Dự án xây dựng Nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hà Nội.
2. Quyết định phê duyệt dự án : Quyết định số 4677/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hà Nội.
3. Địa điểm xây dựng: Ô đất III.11.6 và III.13.1 (quỹ đất 20%) thuộc khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội.
Chi tiết thông tin công khai
 

1  2  3  
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST