when opting to purchase any replica products, it is imperative to look at the replica breitling watches quality and durability. The buyer should be able to tell by gripping and feeling the product to make sure that it is in fact as advertised, durable and everlasting. A good replica company allows a refund or some type of replica watches for men guarantee warranty. if that is the case, buying the replica product should be a safe bet. it is also always replica rolex watches for sale important to ensure the product functions properly, as in this case of the replica watch; the movements of the hands should be watched. swiss rolex replica watches are perfect in precision and accuracy; it is easy to see the brand is made by professionals.
English
  Tin tức
Công khai, minh bạch là biện pháp phòng, chống tham nhũng quan trọng hàng đầu

Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã khẳng định, tham nhũng là do độc quyền, bưng bít thông tin và thiếu trách nhiệm giải trình. Do đó, để ngăn ngừa tham nhũng thì công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là biện pháp quan trọng hàng đầu. Công khai, minh bạch tạo điều kiện để người dân và xã hội giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước; đòi hỏi cơ quan nhà nước phải thực hiện đúng đắn các quy định của pháp luật, cán bộ, công chức cũng phải thực hiện chức trách, công vụ của mình theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định.


Văn kiện dự án

Văn kiện dự án Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng.


Ngày 30/9/2010
Hội thảo giữa kỳ “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng – CoST”

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo giữa kỳ “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng – CoST” với góp mặt của đại diện Bộ Phát triển Quốc tế Anh tại Việt Nam (DFID), Ngân hàng Thế giới (World Bank) cùng nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản ( JICA); lãnh đạo các Bộ, Ban ngành trung ương, doanh nghiệp, Hội - Hiệp hội nghề nghiệp… tham gia đóng góp ý kiến.


Ngày 27/8/2010
Hội thảo Đánh giá công tác công khai thông tin các dự án thí điểm - Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng CoST

Ngày 27/8/2010 tại Hà Nội, Ban quản lý Dự án Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng (CoST) Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo Đánh giá công tác công khai thông tin các dự án thí điểm.


Ngày 27/3/2010
Hội thảo "Công bố triển khai Dự án Hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng - Cost"

Sáng 26/3/2010 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo công bố dự án “Chương trình Hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” – CoST.


Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng"
Cần xây dựng tính minh bạch trong quản lý và sử dụng đất đô thị
Cần minh bạch hoá thị trường xây dựng
Hội thảo sáng kiến minh bạch hoá trong hoạt động xây dựng lần 2
Minh bạch trong hợp đồng xây dựng công
Sáng kiến minh bạch hoá trong hoạt động xây dựng
Chống tham nhũng trong xây dựng: Cần minh bạch, công khai
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST